A Great Simian or just a Monkey

Month: October 2019

Max Martin, the powerhouse of pure pop – The Guardian

The man behind two decades of hits for Britney, Ariana, Taylor and more is ‘thankful’ singers still put themselves out there. Now, 30 of his songs are getting a second life from Shakespeare
— Read on www.theguardian.com/music/2019/oct/25/were-not-made-to-be-famous-max-martin-the-powerhouse-of-pure-pop

75 top 10 Billboard singles, 22 No1 singles, third best ever, only beaten by Paul McCartney and John Lennon. This story has been written many times, but can’t be told enough times. The impact Max Martin has had on modern music is impressive to say the least. A shy, non-diva that genuinely seem to be a nice guy.

Markarbete

Att bygga hus på en ö i Bohuslän innebär inte helt oväntat en hel del markarbete då ön består mestadels av …… berg. Att vi dessutom valt en tomt som är inkilad mellan berg gör det inte lättare. Det är rätt många moment man inte tänkte på innan vi började.

Grundförutsättnignarna

När vi såg tomten första gången så var det bara skog och extremt svårt att så vilka möjligheter som fanns med tomten, men när den tidigare ägaren tog bort träden så fick man en bättre bild och vi slog till. Så när vi köpte så var det en avverkad skogstomt mellan berg.

I arbetet med detaljplanen hade det tagits fram en dagvattenutredning som tittade närmare på hur dagvatten skulle hanteras i området. Enligt den så var det inte så djupt med jord innan berg samt att vår tomt hade bra förutsättningar ur ett dränerings och dagvattenperspektiv då den lutar och det mesta skulle rinna vidare och bara passera vår tomt. För att skydda tomterna nedan skall det anläggas ett dagvattendike mellan vår och tomterna nedanför oss. Således inga delar som i större utsträckning skulle påverka oss, men hur såg det egentligen ut under all vegitation, hur mycket berg skulle det vara, hur mycket jord.

Ta bort stubbar och ytlig vegitation

Första steget var att få bort vegitationen och sen gräva ur för att se hur det ser ut under. Här var vi förberedda på en del obehagliga överraskningar, då vi hört skräckhistorier om berg, sprängningar och allt möjligt annat som kan gå snett.

Det visade sig dock att det var riktigt bra förutsättningar. Det av ett par anledningar:

 1. Det var väldigt bra material i marken med naturlig dränering. Således behövdes det inte grävas ur så mycket.
 2. Bara ytterst lite berg som stack upp där huset skall stå. En klumb samt två små limpor under huset.

Det bästa tyckte vi var att vi slapp spränga det naturliga berget. Vi var lite oroliga för det. Vi vill verkligen behålla så mycket berg vi kan då vi vill att huset skall smälta in (så gott det går) och att berg är enormt vackert. Vi har t.o.m ynnesten att ha mycket av den klassiskt vackra röda bohusgraniten på stora delar av bergen runt.

Den del som kändes sådär var ju all jord som bara kördes bort och las på nån tipp nånstans. Intressant är att stubbar i mark är natur, men när dom tas upp är det klassat som miljöfarligt avfall.

Sprängning

För att vara ett hus i Bohuslän belagt i berg så behövdes det sprängas väldigt lite hos oss, men det blir fortfarande stora mängder sten kan man lugnt säga. Berg sväller 3gånger när det sprängs, så det blir stora volymer av vad man kan tycka är lite berg. Vi behövde spränga för tre saker:

 1. Två små limpor under huset för att möjliggöra bra dränering och bra förutsättningar för platta.
 2. Avloppstank. Tanken är ca 2.40m hög och skall ju ner i marken på ett ställe där det rinner naturligt från avloppen i huset såväl som garage /gäststuga. Att hitta en plats som uppfyllde de kraven samt inte hade berg under sig gick inte.
 3. Kommunens tillgänglighetskrav gör gällande att det får vara max 25m från avlastningsplats till husdörren och enligt våra ursprungliga ritningar var det 26m. Detta ledde till att vi var tvungna att göra en lite väg bredvid garaget. Då garaget låg bredvid en kulle så var vi tvungna att spränga lite i denna kulle. Då naturen sen inte stämde med nybyggnadskartan så blev det till slut så att när den vägen sprängdes så behövdes inte tillgänglighetstillfarten längre. På det hela blev det klart bättre som det blev, men på det hela hade vi nog gärna haft kvar den kullen.

Sprängning är ju generellt rätt häftigt (säger den gamle militären) så var så klart och kollade när dom sprängde. Doften från sprängmedlet kändes igen, även om det inte var samma som i försvaret (inte lika distinkt, men gissar att det var för att det inte var lika kraftiga sprängmedel dom använde). Först borrades en stor mängd hål med en rätt häftig borrmaskin på band. Sen ner med “dynamitgubbarna” i hålen, täcka med mattor, tut tut boooooom.

Förbereda för platta på mark

Vårt hus kommer vara platta på mark. Detta moment var betydligt mer omständigt än jag trodde. Jag tyckte att allt tog väldigt lång tid och att inget hände. Grävarna har varit superbra att ha och göra med och har haft tålamod med mina konstanta frågor om vad som händer.

Först las det ett lager med större sten på ytan för huset samt en del utanför. I ytterkanten lades ett större dräneringsrör som även hade avstickare ut på gräsmattan för att fånga vattenmängder som kom den vägen. Denna dränering var den första av flera dräneringar. Den leddes sedan ut i dagvattendiket.

Nästa steg var att lägga ytterligare ett lager sten och nu blev det en rackarns massa rör i detta lager.

 1. Ytterligare dräneringsrör av lite smalare art.
 2. Dagvattenrör som fångar vattnet från stuprör.
 3. Spolrör så att man kan spola dagvattenrören vid behov.
 4. Radonluftning (eller vad det heter). Nån form av rör som skall leda luft från grunden och ut så huset inte blir skadat av radon.
 5. Avloppsrör. Totalt sticker det nu upp 5 rörstumpar ur bädden för avlopp på nedervåningen. Toalett, dusch, handfat, kök samt tvättstuga. Dessa kommer sen förgrena sig på olika sätt i huset till övervåning mm.
 6. Ingående el, vatten och fiber. Ligger som en hög färgglada rör i mitten av huset för vidare transport.

Avloppspump och rör utanför huset

Nu dags att gräva ner avloppspumpen. Till den skall det så klart kopplas avlopp från både hus och garage / gäststuga. Det går även en hel dränering runt denna pump då den står så djupt så blir det vatten under som det är en fördel att leda bort. Så det är tre olika delar i tre större cirkulära rör utanför huset som kommer sticka upp.

 1. Avloppspumpen
 2. Samlingspunkt för dagvatten dvs ett större rör där alla dagvattenrör går ihop som man kan öppna och göra rent eller bara kolla ner så att allt ser ok ut.
 3. Samlingspunkt för alla avlopp. Samma funktion som samlingspunkten för dagvatten.

Nu håller makadam på att läggas ut där plattan skall vara, sen blir det paus på markarbeten tills huset är uppe och det är dags att fixa till resten av tomten och lägga grunden till garaget / gäststugan.

Den 21 oktober så börjar byggarna med plattan. Vecka 45 skall stommen resas, vecka 46 skall fönster sättas in. Nästa stora milstolpe är så klart att se plattan komma på plats.

Bygglov

Så här långt är bygglovet helt klart den mest påfrestande delen av husbygget. Mestadels för att det är så många faktorer man inte känner till samt många faktorer man inte kan påverka själv. På den positiva sidan så har Lysekils Kommun varit mycket bra att ha att göra med.

Bilden ovan är från hur tomten såg ut efter det inledande jobbet efter startbeskedet. Grävarna började direkt att lägga provisorisk väg in på tomten, ta bort stubbar, frilägga berg samt gräva ur där huset skall stå.

Tidslinje

2019-05-23 – Bygglovshandling inskickad
2019-06-14 – Revidering av ansökan inskickad
2019-07-04 – Beviljat Bygglov
2019-08-01 – (ungefärligt datum) Bygglovet trädde i laga kraft
2019-08-22 – Tekniskt samråd
2019-08-26 – Startbesked

Bygglovshandling

Tack och lov hade vi Madde från Arkkas som färdigställde handlingarna åt oss. Det som behöver skickas in är en ansökan om Lov. I vårt fall bygglov och marklov. Bygglovet för huset och marklovet för att kunna jämna ut och spränga vissa delar.

Utöver ansökan så skickas en nybyggnadskarta in samt ritningar och situationsplan. Utöver dessa handlingar så behöver man även utse en kontrollansvarig som är en konsult som skall säkerställa att alla regler och föreskrifter följs under arbetet (typ).

Beslut om bygglov

Kommunen har 10 veckor på sig att fatta beslut om bygglov. Detta om alla handlingar finns och inga kompletteringar krävs Skulle så vara fallet så börjar 10v räknas från när alla handlingar finns tillgängliga.

För oss blev det två saker som stressade oss lite.

 1. Verkligheten stämde inte med kartan.
  När kommunen var ute och ritade in utsättningspunkter (ingår i bygglovsprocessen) så upptäckte vi att huset hamnat lite galet, vilket ledde till att vi fick flytta huset och skicka in en revidering. Det gjorde att huset nu hamnade 0m från tomtgräns vilket medförde att bygglovet avvek från detaljplanen. Vi upptäckte även att vissa tillgänglighetsregler inte var uppfyllde, vi hade t.ex 26m från “avlastningsplats” till dörr och max-avståndet är 25m, så vi fick lägga in en förlängd parkeringsplats också i denna revidering.
 2. Grannehör
  Avviker bygglovet från detaljplanen så blir det grannehör från de grannar som kommunen anser vara berörda. Att lägga huset 0m från tomtgräns är en avvikelse och grannehör skickades ut. Vi har servitut från den markägare vars tomt vi låg nära, men så klart blev det ett stressmoment i planen när det även gick ut till grannar vi aldrig träffat eller ens visste vilka det var. Kommunen ville få klart beskedet innan semestrarna och bad mig prata med grannarna, vilket jag gjorde och grannehören skickades in utan anmärkningar, vilket var enormt skönt. Bonus var ju att man fick möjlighet att prata med dom nya grannarna.

Beslut

Från inskickad bygglovsansökan till beviljat bygglov tog det 5 veckor. Dialogen med berörda på kommunen var väldigt bra. De svarade snabbt och professionellt på alla frågor och funderingar som noviser likt oss hade.

Så nu hade vi fått ett beviljat bygglov.

Överklagan

Det finns dock en del kvar innan bygglovet träder i laga kraft. Vi har en demokratiskt rättighet i Sverige att kunna överklaga kommunens beslut om bygglov och det skall göras inom ca 4v från beslut. Eftersom vi hade haft grannehör så var detta inte en del som oroade så mycket, men helt säker är man ju aldrig. Ingen överklagan kom in och beslutet trädde i laga kraft.

Tekniskt Samråd

I de flesta fall så krävs ett tekniskt samråd för att man skall få börja arbetet med att bygga huset. Till detta tekniska samråd så är det vissa delar som skall förberedas bl.a.

 • Kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Beräkning av specifika energianvändningen
 • Färdigställandeskyddsförsäkring

I vårt fall så var vår byggare, kontrollansvarig och jag med på mötet tillsammans med bygglovshandläggaren på kommunen.

Kontrollansvarige hade tagit fram kontrollplan och brandskyddsbeskrivningen. Vi hade sen anlitat konsult för energidelen och färdigställandeförsäkringen löste vi med byggaren.

På mötet diskuterades allt från ventilation av bastu, brandglas i gäststugan ovanpå garaget samt hur stommen skulle säkerställas att den inte utsattes för fukt när den reses. För mig var det väldigt lärorikt och viktig att vara med. Även om vi har superduktiga personer med i projektet så är det ju vi som ägare som är ytterst ansvarig för allt, så bra att vara med och ta del av allt som sägs…..och lära sig massa som bonus.

Mest kluriga delen var hur man löste brandsäkerheten i gäststugan som ligger ovanpå garaget. Gäststugan behöver två utrymningsvägar (en dörr och ett fönster finns), men samtidigt får inte det fönster som sitter ovanför garageporten gå att öppna då det måste vara ett brandfönster, således lite moment 22. Efter många bra samtal med Westcoast Windows, kommunen och vår kontrollansvarige så hittade vi en lösning som följde alla regler.

Nya permanentboenden har även hårda energikrav och den helt öppna spisen vi tänkt ha fick nerslag då den troligt inte klarat provtryckning och / eller energikraven. Så där blev det till att tänka om.

Startbesked

Efter några dagar så trillade startbeskedet ner i mailboxen och vi var nu det första huset inom nya detaljplanen som fått startbesked.

Vi trodde nog att det stora happy-moment skulle vara när bygglovet beviljades, men nu i efterhand så var det helt klart startbeskedet som det ögonblick hitills som var det bästa. Det var en stor milstolpe att se startbeskedet.

Bara att köra nu?

Ja, i princip, men självklart så följer kommunen och kontrollansvarige upp arbetet med besök och besiktningar under resan samt att det är en omfattande slutbesiktning innan vi får flytta in, men där är vi inte än.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén