Fredrik Stenbeck

Ghost ships, crop circles, and soft gold: A GPS mystery in Shanghai – MIT Technology Review

Ghost ships, crop circles, and soft gold: A GPS mystery in Shanghai – MIT Technology Review
Cargo ships in Shanghai are disappearing and popping up in strange locations forming circles. Is it criminal activity to avoid detection by Chinese government or military experiments interfering with the GPS-system. Warfare or criminal activity today is vastly different from what it is used to be. This is a great and scary example of how vulnerable we are when new infrastructure, like when the GPS-system is hacked or spoofed.

Markarbete

Att bygga hus på en ö i Bohuslän innebär inte helt oväntat en hel del markarbete då ön består mestadels av …… berg. Att vi dessutom valt en…

Bygglov

Så här långt är bygglovet helt klart den mest påfrestande delen av husbygget. Mestadels för att det är så många faktorer man inte känner till samt många faktorer…