Så här långt är bygglovet helt klart den mest påfrestande delen av husbygget. Mestadels för att det är så många faktorer man inte känner till samt många faktorer man inte kan påverka själv. På den positiva sidan så har Lysekils Kommun varit mycket bra att ha att göra med.

Bilden ovan är från hur tomten såg ut efter det inledande jobbet efter startbeskedet. Grävarna började direkt att lägga provisorisk väg in på tomten, ta bort stubbar, frilägga berg samt gräva ur där huset skall stå.

Tidslinje

2019-05-23 – Bygglovshandling inskickad
2019-06-14 – Revidering av ansökan inskickad
2019-07-04 – Beviljat Bygglov
2019-08-01 – (ungefärligt datum) Bygglovet trädde i laga kraft
2019-08-22 – Tekniskt samråd
2019-08-26 – Startbesked

Bygglovshandling

Tack och lov hade vi Madde från Arkkas som färdigställde handlingarna åt oss. Det som behöver skickas in är en ansökan om Lov. I vårt fall bygglov och marklov. Bygglovet för huset och marklovet för att kunna jämna ut och spränga vissa delar.

Utöver ansökan så skickas en nybyggnadskarta in samt ritningar och situationsplan. Utöver dessa handlingar så behöver man även utse en kontrollansvarig som är en konsult som skall säkerställa att alla regler och föreskrifter följs under arbetet (typ).

Beslut om bygglov

Kommunen har 10 veckor på sig att fatta beslut om bygglov. Detta om alla handlingar finns och inga kompletteringar krävs Skulle så vara fallet så börjar 10v räknas från när alla handlingar finns tillgängliga.

För oss blev det två saker som stressade oss lite.

  1. Verkligheten stämde inte med kartan.
    När kommunen var ute och ritade in utsättningspunkter (ingår i bygglovsprocessen) så upptäckte vi att huset hamnat lite galet, vilket ledde till att vi fick flytta huset och skicka in en revidering. Det gjorde att huset nu hamnade 0m från tomtgräns vilket medförde att bygglovet avvek från detaljplanen. Vi upptäckte även att vissa tillgänglighetsregler inte var uppfyllde, vi hade t.ex 26m från “avlastningsplats” till dörr och max-avståndet är 25m, så vi fick lägga in en förlängd parkeringsplats också i denna revidering.
  2. Grannehör
    Avviker bygglovet från detaljplanen så blir det grannehör från de grannar som kommunen anser vara berörda. Att lägga huset 0m från tomtgräns är en avvikelse och grannehör skickades ut. Vi har servitut från den markägare vars tomt vi låg nära, men så klart blev det ett stressmoment i planen när det även gick ut till grannar vi aldrig träffat eller ens visste vilka det var. Kommunen ville få klart beskedet innan semestrarna och bad mig prata med grannarna, vilket jag gjorde och grannehören skickades in utan anmärkningar, vilket var enormt skönt. Bonus var ju att man fick möjlighet att prata med dom nya grannarna.

Beslut

Från inskickad bygglovsansökan till beviljat bygglov tog det 5 veckor. Dialogen med berörda på kommunen var väldigt bra. De svarade snabbt och professionellt på alla frågor och funderingar som noviser likt oss hade.

Så nu hade vi fått ett beviljat bygglov.

Överklagan

Det finns dock en del kvar innan bygglovet träder i laga kraft. Vi har en demokratiskt rättighet i Sverige att kunna överklaga kommunens beslut om bygglov och det skall göras inom ca 4v från beslut. Eftersom vi hade haft grannehör så var detta inte en del som oroade så mycket, men helt säker är man ju aldrig. Ingen överklagan kom in och beslutet trädde i laga kraft.

Tekniskt Samråd

I de flesta fall så krävs ett tekniskt samråd för att man skall få börja arbetet med att bygga huset. Till detta tekniska samråd så är det vissa delar som skall förberedas bl.a.

  • Kontrollplan
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Beräkning av specifika energianvändningen
  • Färdigställandeskyddsförsäkring

I vårt fall så var vår byggare, kontrollansvarig och jag med på mötet tillsammans med bygglovshandläggaren på kommunen.

Kontrollansvarige hade tagit fram kontrollplan och brandskyddsbeskrivningen. Vi hade sen anlitat konsult för energidelen och färdigställandeförsäkringen löste vi med byggaren.

På mötet diskuterades allt från ventilation av bastu, brandglas i gäststugan ovanpå garaget samt hur stommen skulle säkerställas att den inte utsattes för fukt när den reses. För mig var det väldigt lärorikt och viktig att vara med. Även om vi har superduktiga personer med i projektet så är det ju vi som ägare som är ytterst ansvarig för allt, så bra att vara med och ta del av allt som sägs…..och lära sig massa som bonus.

Mest kluriga delen var hur man löste brandsäkerheten i gäststugan som ligger ovanpå garaget. Gäststugan behöver två utrymningsvägar (en dörr och ett fönster finns), men samtidigt får inte det fönster som sitter ovanför garageporten gå att öppna då det måste vara ett brandfönster, således lite moment 22. Efter många bra samtal med Westcoast Windows, kommunen och vår kontrollansvarige så hittade vi en lösning som följde alla regler.

Nya permanentboenden har även hårda energikrav och den helt öppna spisen vi tänkt ha fick nerslag då den troligt inte klarat provtryckning och / eller energikraven. Så där blev det till att tänka om.

Startbesked

Efter några dagar så trillade startbeskedet ner i mailboxen och vi var nu det första huset inom nya detaljplanen som fått startbesked.

Vi trodde nog att det stora happy-moment skulle vara när bygglovet beviljades, men nu i efterhand så var det helt klart startbeskedet som det ögonblick hitills som var det bästa. Det var en stor milstolpe att se startbeskedet.

Bara att köra nu?

Ja, i princip, men självklart så följer kommunen och kontrollansvarige upp arbetet med besök och besiktningar under resan samt att det är en omfattande slutbesiktning innan vi får flytta in, men där är vi inte än.