Att bygga hus på en ö i Bohuslän innebär inte helt oväntat en hel del markarbete då ön består mestadels av …… berg. Att vi dessutom valt en tomt som är inkilad mellan berg gör det inte lättare. Det är rätt många moment man inte tänkte på innan vi började.

Grundförutsättnignarna

När vi såg tomten första gången så var det bara skog och extremt svårt att så vilka möjligheter som fanns med tomten, men när den tidigare ägaren tog bort träden så fick man en bättre bild och vi slog till. Så när vi köpte så var det en avverkad skogstomt mellan berg.

I arbetet med detaljplanen hade det tagits fram en dagvattenutredning som tittade närmare på hur dagvatten skulle hanteras i området. Enligt den så var det inte så djupt med jord innan berg samt att vår tomt hade bra förutsättningar ur ett dränerings och dagvattenperspektiv då den lutar och det mesta skulle rinna vidare och bara passera vår tomt. För att skydda tomterna nedan skall det anläggas ett dagvattendike mellan vår och tomterna nedanför oss. Således inga delar som i större utsträckning skulle påverka oss, men hur såg det egentligen ut under all vegitation, hur mycket berg skulle det vara, hur mycket jord.

Ta bort stubbar och ytlig vegitation

Första steget var att få bort vegitationen och sen gräva ur för att se hur det ser ut under. Här var vi förberedda på en del obehagliga överraskningar, då vi hört skräckhistorier om berg, sprängningar och allt möjligt annat som kan gå snett.

Det visade sig dock att det var riktigt bra förutsättningar. Det av ett par anledningar:

 1. Det var väldigt bra material i marken med naturlig dränering. Således behövdes det inte grävas ur så mycket.
 2. Bara ytterst lite berg som stack upp där huset skall stå. En klumb samt två små limpor under huset.

Det bästa tyckte vi var att vi slapp spränga det naturliga berget. Vi var lite oroliga för det. Vi vill verkligen behålla så mycket berg vi kan då vi vill att huset skall smälta in (så gott det går) och att berg är enormt vackert. Vi har t.o.m ynnesten att ha mycket av den klassiskt vackra röda bohusgraniten på stora delar av bergen runt.

Den del som kändes sådär var ju all jord som bara kördes bort och las på nån tipp nånstans. Intressant är att stubbar i mark är natur, men när dom tas upp är det klassat som miljöfarligt avfall.

Sprängning

För att vara ett hus i Bohuslän belagt i berg så behövdes det sprängas väldigt lite hos oss, men det blir fortfarande stora mängder sten kan man lugnt säga. Berg sväller 3gånger när det sprängs, så det blir stora volymer av vad man kan tycka är lite berg. Vi behövde spränga för tre saker:

 1. Två små limpor under huset för att möjliggöra bra dränering och bra förutsättningar för platta.
 2. Avloppstank. Tanken är ca 2.40m hög och skall ju ner i marken på ett ställe där det rinner naturligt från avloppen i huset såväl som garage /gäststuga. Att hitta en plats som uppfyllde de kraven samt inte hade berg under sig gick inte.
 3. Kommunens tillgänglighetskrav gör gällande att det får vara max 25m från avlastningsplats till husdörren och enligt våra ursprungliga ritningar var det 26m. Detta ledde till att vi var tvungna att göra en lite väg bredvid garaget. Då garaget låg bredvid en kulle så var vi tvungna att spränga lite i denna kulle. Då naturen sen inte stämde med nybyggnadskartan så blev det till slut så att när den vägen sprängdes så behövdes inte tillgänglighetstillfarten längre. På det hela blev det klart bättre som det blev, men på det hela hade vi nog gärna haft kvar den kullen.

Sprängning är ju generellt rätt häftigt (säger den gamle militären) så var så klart och kollade när dom sprängde. Doften från sprängmedlet kändes igen, även om det inte var samma som i försvaret (inte lika distinkt, men gissar att det var för att det inte var lika kraftiga sprängmedel dom använde). Först borrades en stor mängd hål med en rätt häftig borrmaskin på band. Sen ner med “dynamitgubbarna” i hålen, täcka med mattor, tut tut boooooom.

Förbereda för platta på mark

Vårt hus kommer vara platta på mark. Detta moment var betydligt mer omständigt än jag trodde. Jag tyckte att allt tog väldigt lång tid och att inget hände. Grävarna har varit superbra att ha och göra med och har haft tålamod med mina konstanta frågor om vad som händer.

Först las det ett lager med större sten på ytan för huset samt en del utanför. I ytterkanten lades ett större dräneringsrör som även hade avstickare ut på gräsmattan för att fånga vattenmängder som kom den vägen. Denna dränering var den första av flera dräneringar. Den leddes sedan ut i dagvattendiket.

Nästa steg var att lägga ytterligare ett lager sten och nu blev det en rackarns massa rör i detta lager.

 1. Ytterligare dräneringsrör av lite smalare art.
 2. Dagvattenrör som fångar vattnet från stuprör.
 3. Spolrör så att man kan spola dagvattenrören vid behov.
 4. Radonluftning (eller vad det heter). Nån form av rör som skall leda luft från grunden och ut så huset inte blir skadat av radon.
 5. Avloppsrör. Totalt sticker det nu upp 5 rörstumpar ur bädden för avlopp på nedervåningen. Toalett, dusch, handfat, kök samt tvättstuga. Dessa kommer sen förgrena sig på olika sätt i huset till övervåning mm.
 6. Ingående el, vatten och fiber. Ligger som en hög färgglada rör i mitten av huset för vidare transport.

Avloppspump och rör utanför huset

Nu dags att gräva ner avloppspumpen. Till den skall det så klart kopplas avlopp från både hus och garage / gäststuga. Det går även en hel dränering runt denna pump då den står så djupt så blir det vatten under som det är en fördel att leda bort. Så det är tre olika delar i tre större cirkulära rör utanför huset som kommer sticka upp.

 1. Avloppspumpen
 2. Samlingspunkt för dagvatten dvs ett större rör där alla dagvattenrör går ihop som man kan öppna och göra rent eller bara kolla ner så att allt ser ok ut.
 3. Samlingspunkt för alla avlopp. Samma funktion som samlingspunkten för dagvatten.

Nu håller makadam på att läggas ut där plattan skall vara, sen blir det paus på markarbeten tills huset är uppe och det är dags att fixa till resten av tomten och lägga grunden till garaget / gäststugan.

Den 21 oktober så börjar byggarna med plattan. Vecka 45 skall stommen resas, vecka 46 skall fönster sättas in. Nästa stora milstolpe är så klart att se plattan komma på plats.